Eldøyane Næringspark

Engelsen Anlegg har inngått kontrakt med Eldøyane Næringspark om flytting av 100.000m3 masser.

 

Oppdraget går ut på tilretteleggjing for meir næringsareal og omfattar òg sprengning og fylling i sjø.