Noregs Vel medalje til Atle Lunde

 

Me gratulerer vår tilsette Atle Lunde med tildelinga av Noregs Vel medalje for lang og tru teneste.

Atle Lunde har over 30 års ansiennitet i selskapet.